Erkek İç Üreme Organları

Erkek İç Üreme Organları

Testisler (erbezleri)
Testisler, erkeklerde temel üreme organı olup skrotum içinde yer alır ve bir çifttir. Oval şekilde, yanlardan basık, küçük bir kuş yumurtası büyüklüğündedir. Testisler, erkek üreme hücreleri olan spermler ile erkeklik hormonlarını üretir. Testislerin normal fonksiyonlarını yapabilmeleri için skrotum içine yerleşmeleri zorunludur.
 
Epididim
Epididim, testisin arka kenarında yer alan iki küçük organdır. Yaklaşık 6-7 cm uzunlukta bir kanal yumağıdır. Bir kanal sisteminden ibaret olan epididim, spermleri iletme yanında, onlar için bir olgunlaşma ve depolama yeri olarak da görev yapar.
 
Duktus Deferens (Vaz Deferens, Sperm Kanalı)
Sperm kanalı, epididimin kuyruk kısmından başlayıp epididim kanalının devamı şeklinde uzanan, kalın kas yapısında sağ ve sol iki borudur.
 
Vezikula Seminalis (Meni Keseciği)
Rektum ile mesanenin arka yüzü arasına yerleşmiş bir çift bezdir. 10–15 cm uzunlukta, çok kıvrım yapan kanaldan oluşmuştur. Jelatine benzer alkali karekterde bir sıvı salgılar. Bu salgı, spermlerin canlılıklarının korunmasını sağlar.
 
Vezikula seminalis, meni keseciği olarak bilinmesine karşın içinde hiç sperm bulunmayan bir salgı bezidir.
 
Ductus Ejaculatorius (Ejakülator Kanal)
Ejakülator kanal, prostat bezi içerisinde, aşağı ve öne doğru seyreden üretranın (idrar yolu) prostat parçası içine açılır. Prostat bezi içerisinde daralarak giden ejakülator kanal, sperm kanalının içeriği ile meni keseciği salgısının karıştırılmasını ve kanal içeriğinin fışkırarak atılmasını sağlar.
 
Prostat
Kestane büyüklüğünde, koyu kırmızı renkte, oldukça sıkı dokulu, sert kıvamlı olan prostat, erkek üreme organlarının en büyük salgı bezidir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte büyüme gösterebilir.
 
Günde 0,5-2 mL prostat salgısı üretilir. Salgılanması, testesteron hormonu ile kontrol edilir ve süt gibi, alkali bir sıvıdır. Meni hacminin %20 -30’unu prostat salgısı oluşturur. Prostat sıvısı, ejakülasyon sırasında üretraya geçer ve sperm ile karışır. Alkali olan bu sıvı, cinsel birleşme sırasında vajinaya boşalarak, buradaki pH’ı nötralize eder, bu sayede de spermlerin uzun süre canlı kalması sağlanır.
 
Bulboüretral Bezler (Cowper Bezleri)
Bezelye büyüklüğünde, prostat bezinin iki yanında, sarı renkli bezlerdir. Salgıları sperm kanalı ile üretraya akıtılır. Testesteron kontrolü altında salgılanan salgı, uyarılma ile üretraya boşalır. Salgı, üretrada kalan idrar artığının asitliğini ejakülasyondan önce nötralize eder. Böylece spermleri asit özellikteki idrarın etkisinden korur.

 

 

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Alanlar Ortak. Üreme Sistemi. 720s00032. Ankara, 2012.

EN BABA İÇERİKLER