Normal Sperm Değerleri

Dünya Saglık Örgütü 2010 kriterlerine göre normal meni analizi bulguları aşağıda belirtilmektedir:                                            
                    

Sperm özellikleri Normal kabul edilen değerler
Ejakülat (meni) hacmi <1,5 mL
Sperm sayısı  >15 milyon/mL
Toplam sperm sayısı  >39 milyon/ejakülat
Motilite (hareketli sperm oranı) >%40
İleri progresyon (ileriye doğru hareket) skoru (0-4) >2
Normal morfoloji (yapı) (WHO)  >%50
Normal morfoloji (yapı) (Kruger)  >%4
Sperm aglütinasyonu (kümeleşmesi) (Skor 0-3)  <2
Yuvarlak hücreler <1 milyon/mL
Viskozite (akışkanlık) (Skor 0-4)    <3

EN BABA İÇERİKLER