Teşhis

Doktorunuz infertiliteyi nasıl teşhis edebilir?

Doktorunuz gerekli gördüğü diğer bilgileri almak için sorular sorabilir. Muayene ettikten sonra gerekli gördüğü testleri isteyecektir, meni analizinin sonuçlarına göre idrar analizi, hormon ölçümü, menideki iltihap hücresi sayısı, antisperm antikor testi, ultrasonografi veya testis biyopsisi istenebilir.
 

Kaynaklar:

1. Kadıoğlu A, Kandırali E. İnfertilitede (Kısırlık) Erkeğin Rolü. Türk Androloji Derneği. http://www.androloji.org.tr/6/hastalar-icin/26/infertilitede-kisirlik-erkegin-rolu. Erişim tarihi: 7.4.2019.

İnfertil hastanın değerlendirilmesi
 
Prof. Dr. İrfan Orhan 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
 
Bir hastanın infertilite nedenlerini araştırmak için yapılacak işlemler belli bir plana göre gerçekleştirilir ve başlangıçta her hasta aynı şekilde değerlendirilir. Öncelikle bir takım sorular sorularak geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar ve kişisel alışkanlıklar sorgulanır. 2. aşamada kişi muayene edilir, testisler ve prostat bu muayeneye dahildir. İkincil cinsiyet özellikleri dediğimiz özelliklerin bulunup bulunmadığına bakılır. Mutlaka yapılması gereken bir inceleme, meni incelemesidir. Ancak meni incelemesi ile her zaman kesin teşhis konulamayabilir. Sperm sayısı, hareketi ve sperm şekli incelenir. Eğer spermlerde herhangi bir normal dışı bulgu saptanırsa hormon ölçümü, ultrason ile inceleme veya testis biyopsisi istenebilir.

EN BABA İÇERİKLER