İnfertilitenin tedavisi var mı?

İnfertilitenin tedavisi var mı?

İnfertilitenin nedeni çoğunlukla kesin olarak saptanamaz. Bununla birlikte, kesin bir neden bulunmasa bile doktorunuz size baba olmanızı sağlayacak tedaviler önerebilir.1
 
Erkek infertilitesi nedenlerinin çoğu medikal veya cerrahi yolla tedavi edilebilmektedir. Tedavinin başarısız veya mümkün olmadığı olgularda üremeye yardımcı tedavi yöntemleri (yardımcı üreme teknikleri = YÜT) kullanılabilir.2

Hormon bozuklukları, spermde iltihap (lökospermi), bağışıklık sistemi sorunu veya üreme açısından zararlı maddelere maruz kalmak gibi bilinen bir sorun varsa, nedene yönelik tıbbi tedavi uygulanır. Bilinen bir neden olmadığında deneyime ve gözleme dayanan (ampirik) tedaviler kullanılır.2

Türkiye’de yaklaşık olarak her 10 infertil çiftin 6'sında ampirik tedavi kullanılmaktadır. Ampirik tedavi hormon tedavisi ve hormon dışı tedaviler olarak ikiye ayrılır. Hormonal olmayan ampirik tedavilerden bazıları karnitin, folat, koenzim Q10, çinko, antioksidanlardır. Güncel çalışmalarda fertil erkeklere göre infertil erkeklerin semenlerinde karnitin, L-asetil karnitin, folat, çinko ve koenzim Q10 düzeyinin anlamlı oranda düşük bulunduğu gösterilmiştir. Ayrıca semende folat seviyesi düşüklüğünde artmış sperm DNA hasarı saptanmaktadır.2
 
Doktorunuz size tedavi için durumunuzun gerektirdiği bir seçeneği sunacaktır. Gerekirse ameliyat eder, enfeksiyon varsa tedavi eder, cinsel ilişki ile ilgili problemler varsa ona yönelik bir tedavi uygular, hormon eksikliğiniz varsa gerekli hormonları veya ilaçları verir. Bu tedavilerin dışında gerekirse yardımcı üreme teknikleri kullanılır. Bu işlemler sırasında normal ejakülasyon ile dışarıya atılan sperm sizin durumunuza ve tercihinize göre alınarak eşinizin vücuduna yerleştirilir ve bu şekilde yapay döllenme gerçekleştirilebilir.1
 
Tedavilerin dışında doktorunuzun size önerebileceği davranışlar olabilir: Cinsel ilişki sıklığını arttırmak, döllenmenin mümkün olduğu zamanda (eşinizin yumurtlama döneminde) cinsel ilişkiye girmek gibi. Jel kullanımından kaçınmanın faydası olabilir, çünkü bazı ürünler sperm hareketini ve işlevini bozabilir. Hangi jeli kullanabileceğinizi doktorunuza veya eczacınıza danışınız.1
 
Doktorunuz ameliyat olmanızı gerekli görürse durumunuza göre bir karar verecektir. Fertilite azalması şikayeti ile başvuran her 10 erkekten birinde menide hiç sperm olmaması (azospermi) söz konusu olabilir.2,3 Azospermi ilaçlarla veya ameliyatla tedavi edilebilir, fakat tedavi uygulanamadığında ya da istenen sonuç alınamadığında yardımcı üreme teknikleri kullanılır.2
 
Bu yöntemler için sperm vaz deferens, epididim, testis ve veziküla seminalisten elde edilebilir. Bu yollarla elde edilen sperm; spermin kalitesine ve toplam hareketli sperm sayısına bağlı olarak doktorunuzun seçeceği bir yöntem ile gebelik oluşturmak için kullanılır.2
 

Kaynaklar:

1. Mayo Clinic. Male İnfertility. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/male-infertility/diagnosis-treatment/drc-20374780 Erişim tarihi: 10.4.2019.
2. Çayan S. Erkek İnfertilitesi Değerlendirme, Medikal ve Cerrahi Tedaviler (Bölüm 16). In: Güncel Üroloji. Eds. Seçkiner İ, Bayrak Ö. 2017. TÜD/TÜRK ÜROLOJI AKADEMISI YAYINI NO: 9, Syf:143-150.  İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Sebebi belirlenebilen infertilitede tedavi yöntemleri
 
Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
 
İlk sırada testislerden vücuda geri dönen damarların genişlemesi olan varikosel bulunmaktadır. Sperm üretimini etkiliyor veya testisi küçültüyorsa varikoselin ameliyat ile tedavi edilmesi gerekir. Enfeksiyonlar ve hormon bozuklukları ilaçlar ile tedavi edilebilir. Meni yollarında tıkanıklık varsa yine ameliyat ile tedavi edilir. Uygulanan tedaviler ile istenen sonuç alınamazsa üremeye yardımcı yöntemlere başvurulur. Meniden veya testisten alınan sperm ile kadından alınan yumurta laboratuvarda birleştirilerek embriyo oluşturulur ve birkaç gün sonra kadının rahmine nakledilir.

EN BABA İÇERİKLER