Sperm Elde Etme Yöntemleri

Sperm Elde Etme Yöntemleri

Bu yöntemler, tıkanma bulunan veya bulunmayan azospermik infertil erkeklerde yardımcı üreme yöntemlerinde kullanılmak üzere testisten ya da epididimden sperm elde etmek için kullanılır. Birkaç farklı sperm elde etme yöntemi bulunmaktadır, doktorunuz sizin için en uygun olan yöntemi seçecektir.
 
1) Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu (PESA): Testis bölgesel olarak uyuşturulur (lokal anestezi) ve iğne epididim içine batırılarak sperm alınır.
 
2) Mikrocerrahi Epididimal Sperm Aspirasyonu (MESA): Genel veya lokal anestezi ile uygulanır. Epididim, mikroskop ile incelenir ve epididim sıvısı mikropipet yardımı ile alınır.
 
3) Testiküler Sperm Aspirasyonu (TESA): Sperm üretiminin normal olduğu hastalarda lokal anestezi altında uygulanır. Testisten iğne ile sperm alınır.
 
4) Konvansiyonel Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE): Testisin farklı bölgelerinden örnek almak, bir testiste sperm bulunamadığında diğer testise geçmek gerektiğinde kullanılır.
 
5) Mikrocerrahi Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (m-TESE): TESE yönteminin mikroskop kullanarak gerçekleştirilmesidir.
 

Kaynaklar:

1. Kadıoğlu A, Ermeç B. Erkek İnfertilitesinde Cerrahi Tedaviler ve Sperm Elde Etme Yöntemleri (Bölüm 17). In: Güncel Üroloji. Eds. Seçkiner İ, Bayrak Ö. 2017. TÜD/TÜRK ÜROLOJI AKADEMISI YAYINI NO: 9, Syf:151-155. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 

EN BABA İÇERİKLER