Tüp Bebek Tedavisi Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Tüp Bebek Tedavisi Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Tüp bebek tedavisi, diğer adıyla in vitro fertilizasyon yöntemi, doğurganlığa yardımcı olmak, genetik problemleri önlemek ve çocuk sahibi olmak için kullanılan bir destek tedavidir. Bu tedavi bir dizi karmaşık prosedür içerir (1).

Tüp Bebek Tedavisi Nedir?
Tüp bebek (IVF) aslında bir tür yardımcı üreme yöntemidir. Bir kadının yumurtalıklarından yumurta alarak onları uygun bir ortamda spermle döllemeyi ve embriyo adı verilen döllenmiş yumurta oluşumunu kapsar. Embriyo daha sonra, kullanılmak üzere dondurulabilir veya hamileliğin gerçekleşmesi için anne adayının rahmine yerleştirilebilir. Bu süreçte kadın doğum uzmanı ve ürolog yardımcı olmaktadır.
Tüp bebekte başarı oranı değişkendir. Amerikan Gebelik Derneği'ne göre, tüp bebek tedavisinin doğum ile sonuçlanma oranı; 35 yaş altı kadınlarda %41 ila %43 aralığındayken, bu oran 40 yaş üstü kadınlarda %13 ila %18 aralığına geriler.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları Nelerdir?
Tüp bebek tedavisi 5 adımda gerçekleşir:
1.    Uyarım
2.    Yumurta toplama
3.    Tohumlama
4.    Embriyo kültürü
5.    Aktarım

Uyarım
Bir kadın normal koşullar altında her âdet döngüsünde bir yumurta üretir. Ancak IVF yönteminde birden fazla yumurta kullanılır. Bunun temel sebebi, birden fazla yumurta kullanıldığında canlı embriyo geliştirme şansının katlanarak artmasıdır. Bu süreçte vücudun ürettiği yumurta sayısını artırmak için doğurganlık ilaçları da kullanılır. Ayrıca doktor, yumurta üretimini izlemek ve onları ne zaman alacağını kararlamak için düzenli kan testleri ve ultrason tetkikleri isteyebilir.

Yumurta Toplama
Foliküler aspirasyon olarak da tanımlanan yumurta alımı, anestezi kullanılarak yapılan cerrahi bir işlemdir. Doktor bir iğneyi, ultrason çubuğu aracılığıyla vajinadan, yumurtalığa ve ardından yumurta içeren bir folikül içine yönlendirir. Bu iğne her bir folikülden yumurtaları ve sıvıyı emerek alır.
Tohumlama
Baba adayının bir meni örneği vermesiyle spermler elde edilir. Bir uzman da bir petri kabında spermi yumurtaları karıştırıp döllenme için uygun bir ortam oluşturur. Bu yöntem embriyo geliştirmezse, doktor ICSI (spermin doğrudan yumurtanın sitoplazmasına enjekte edilmesi) veya aşılama yöntemine karar verebilir.

Embriyo Kültürü
Doktor, bölündüklerinden ve geliştiklerinden emin olmak ve kontrol etmek için döllenmiş yumurtaları takip eder. Embriyolar genetik riskler açısından testlerden geçirilebilir.

Aktarım
Son adımda embriyolar yeterince büyüklüğe ulaştığında, yani döllenmenin ardından 3 ila 5 gün sonra, implante edilebilirler. İmplantasyon, rahme kateter adı verilen ince bir tüpün yerleştirilmesini içerir. Sonuç olarak embriyo rahme bırakılır. Hamilelik ise embriyonun kendini rahim duvarına implante etmesiyle oluşur. Bu da 6 ila 10 gün sürebilir ve süre sonunda bir kan testi ile hamile olup olunmadığı belirlenir.

Tüp bebek uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve ilk denemede olumlu sonuç alınmadığında bir daha ne zaman ve nasıl IVF deneneceğini kararlaştırmak karmaşıktır. Bu kapsamda jinekoloji ve üroloji alanı beraber çalışır. Hekim ile en iyi seçeneklerin neler olduğu, tüp bebek tedavisinin ne zaman tekrarlanabileceği konusunu detaylı bir şekilde konuşularak planlanır (2). 
2021774-SIGMA-TAU15-PROXEED PLUS15

Kaynakça:
1-    ‘https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716’
2-    ‘https://www.healthline.com/health/in-vitro-fertilization-ivf’

EN BABA İÇERİKLER